Download Firefox
Download Firefox

Tuesday, Mar 31st

Last update03:53:54 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Бизнес

Тендерийн мэдээлэл - Ногоон байгууламж хийх ажил

1              Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт  Ногоон байгууламж хийх ажил

2              Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)              Битүүмжилсэн тендер, харьцуулалтын аргаар

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

3              Төсөвт өртөг        80,000,000

4              Хөрөнгө оруулалтын төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)   Орон нутгийн хөрөнгөөр

5              Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)              Ажил

6              Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.         2014 оны 04-р сарын 15-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон, орон нутгийн нэкст ТВ,

1.             Ховд эрч хүч ОНӨҮГ

2.             Жаргалант төгс ирээдүй хоршоо

3.             Батдайчин ХХК гэсэн 3 аж ахуйн нэгжид үнийн санал ирүүлэх урилга өгсөн

7              Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)            Үнэлгээний хорооны дарга:

Х.Баасанхүү- ХБХ-ийн мэргэжилтэн

Гишүүд:

С.Жавзандулам- иргэний төлөөлөл

О.Болдоо- хувийн хэвшил

Х.Баярлах- ХЗА-ны мэргэжилтэн

Нарийн бичиг- Б.Ариун-Эрдэнэ ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн

8              Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)             2014 оны 04 дүгээр сарын 15-нд материал боловсруулсан

2014 оны 04 сарын 22-нд нээлт хийв, үргэлжлүүлэн үнэлгээний хороо үнэлгээ хийв

9              Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)         Тендерийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн орон нутгийн цагаар 10 цаг 00 минутанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 4 давхар 412 тоот өрөөнд нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг нээв .

10           Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт          Ховд эрч хүч ОНӨҮГ,   Жаргалант төгс ирээдүй хоршоо

11           Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)      Ховд эрч хүч ОНӨҮГ,   М.Энхмандах

12           Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн           Үгүй

13           Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)             2014.04 сар

Гэрээний дугаар ТШ-2014-ажил-20

14           Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа            2014.06 сард

15           Хэрэгжиж эхэлсэн огноо   2012.04. сар

16           Хэрэгжилтийн явц: 4 сарын байдлаар         Ажил эхэлсэн байна

17           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын           Мэдээллийн самбар байрлуулаагүй.

18           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын ...........-ны байдлаар    

19           Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  

20           Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

 

 

 

 

 

Тендер мэдээлэл - Ховдын тарвас услалтын систем хийх ажил

1              Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт  Ховдын тарвас услалтын систем хийх ажил

2              Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)              Битүүмжилсэн тендер, харьцуулалтын аргаар

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

3              Төсөвт өртөг        50,000,000

4              Хөрөнгө оруулалтын төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)   Орон нутгийн хөрөнгөөр

5              Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)              Ажил

6              Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.         2014 оны 02-р сарын 28-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон, орон нутгийн нэкст ТВ,

1.Батдайчин

2.Ирмүүн-Аргамаг

3. Ховд эрч хүч гэсэн 3 аж ахуйн нэгжид үнийн санал ирүүлэх урилга өгсөн

7              Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)            Үнэлгээний хорооны дарга:

Г.Мөнхжаргал-ХАА-ны хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Д.Анхбаяр- ТББ-ын төлөөлөл

Б.Амартүвшин- ТББ-ын төлөөлөл

Т.Цагаанхишиг- Жаргалант сумын мэргэжилтэн

Нарийн бичиг- Б.Ариун-Эрдэнэ ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн

8              Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)             2014 оны 02 дүгээр сарын 28-нд материал боловсруулсан

2014 оны 03 сарын   07-нд нээлт хийв, үргэлжлүүлэн үнэлгээний хороо үнэлгээ хийв

9              Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)         Тендерийг 2014 оны 03 дүгээр сарын 07-ны өдрийн орон нутгийн цагаар 10 цаг 00 минутанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 4 давхар 412 тоот өрөөнд нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг нээв .

10           Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт          Батдайчин ХХК

11           Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)      БАТДАЙЧИН ХХК- Захирал Б.Очирбат

12           Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн           Үгүй

13           Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)             2014.03.17 сар

Гэрээний дугаар ТШ/2014/19

14           Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа            2014.04,01 сард ЭХЛЭЭД 2014.07.10 НД ДУУСНА

15           Хэрэгжиж эхэлсэн огноо   2012.04.01 сар

16           Хэрэгжилтийн явц: 4 сарын байдлаар          

17           Хэрэгжилтийн явц:

сарын    Мэдээллийн самбар байрлуулаагүй.

18           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын ...........-ны байдлаар    

19           Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  

20           Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

 

 

Тендер мэдээлэл - Жаргалант суманд гудамжны чулуун сандал хийх

1              Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт  Жаргалант суманд гудамжны чулуун сандал хийх

2              Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)              Битүүмжилсэн тендер, харьцуулалтын аргаар

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

3              Төсөвт өртөг        20,000,000

4              Хөрөнгө оруулалтын төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)   Орон нутгийн хөрөнгөөр

5              Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)              Ажил

6              Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.         Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон, орон нутгийн ТВ-д зар өгсөн 2014.03.21-нд

7              Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)            Үнэлгээний хорооны дарга:

Б.Батсүх- Жаргалант сумын ЗДО

Гишүүд:

Д.Ариунболд- ХЗА-ны ахлах мэргэжилтэн

Р.Нямсүрэн-ТББ-ийн төлөөлөл

С.Даваасамбуу- иргэний төлөөлөл

Нарийн бичиг- У.Батзаяа ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн

8              Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)             2014 оны 03 дүгээр сарын 21-нд материал боловсруулсан

2014 оны 03 сарын 28 -нд дүгнэсэн, зөвлөмж хүргүүлсэн

2014. 04.02 мэдэгдэл хүргүүлсэн

9              Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)         Тендерийг 2014 оны 03 дүгээр сарын 28 -ны өдрийн орон нутгийн цагаар….. цаг 00 минутанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 4 давхар 412 тоот өрөөнд нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг нээв .

10           Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт          Тат-өд , БГБХ нөхөрлөл

11           Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)      Тат-өд , БГБХ нөхөрлөл

12           Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн           Үгүй

13           Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)             2014.04.09

14           Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа           

15           Хэрэгжиж эхэлсэн огноо  

16           Хэрэгжилтийн явц: 4 сарын байдлаар        

17           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын          

18           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын ...........-ны байдлаар    

19           Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  

20           Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тендер мэдээлэл........52-ын уулзвар хүртэл 2135м урт замын нэг талаар явган зам дугуйн зам тавих

1              Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт  ........52-ын уулзвар хүртэл 2135м урт замын нэг талаар явган зам дугуйн зам тавих

2              Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)              Битүүмжилсэн тендер, НТШ

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

3              Төсөвт өртөг        120,000,000

4              Хөрөнгө оруулалтын төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар

5              Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)              Ажил

6              Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.         Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон, орон 2014.03.03-нд

7              Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)            Үнэлгээний хорооны дарга:

Т.Баяртонтох- ЭМГ-ын дарга

Гишүүд:

Д.Ариунболд-ХЗАА-мэргэжилтэн

Э.Одонтуяа-Хувийн хэвшлийн төлөөлөл

Б.Баярсүх - иргэний төлөөлөл

Нарийн бичиг- Б.Гомбосүрэн ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн

8              Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)             2014 оны 03 дүгээр сарын 28-нд материал боловсруулсан

2014 оны 05 сарын 02 -нд дүгнэсэн, зөвлөмж хүргүүлсэн

2014. 05.02 мэдэгдэл хүргүүлсэн

9              Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)         Тендерийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн орон нутгийн цагаат 13 цаг 00 минутанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 4 давхар 412 тоот өрөөнд нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг нээв .

10           Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт          Ховд эрч хүч ОНӨҮГ

 

11           Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)      Ховд эрч хүч ОНӨҮГ- М.ЭНХМАНДАХ

12           Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн           Үгүй

13           Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)             2014.04.21

14           Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа            2014.04.21-2014.06.31

15           Хэрэгжиж эхэлсэн огноо   2014.04.21

16           Хэрэгжилтийн явц: 4 сарын байдлаар        

17           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын          

18           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын ...........-ны байдлаар    

19           Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  

20           Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тендер мэдээлэл - Монгол гутал услалтын систем хийх ажил

1              Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, товч тодорхойлолт  Монгол гутал услалтын систем хийх ажил

2              Худалдан авалтын хэлбэр

(Нээлттэй тендер, харьцуулалтын арга, шууд гэрээ байгуулах, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох)              Битүүмжилсэн тендер, харьцуулалтын аргаар

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Дотоодын гүйцэтгэгчид давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

3              Төсөвт өртөг        20,000,000

4              Хөрөнгө оруулалтын төрөл

(улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, эрх шилжиж ирсэн г.м.)   Орон нутгийн хөрөнгөөр

5              Худалдан авах ажиллагааны төрөл

(бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ)              Ажил

6              Урилга ба үнийн санал

(ОНМХ-ээр зарласан буюу хүргүүлсэн байдал, давтамж, огноо г.м.)

Урилгыг хавсаргана.         2014 оны 04-р сарын 15-нд Сангийн яамны www.e-procurement.mn сайт болон, орон нутгийн нэкст ТВ,

1.Батсаруул иргэдийн бүлэг

2. Эко бүлэг

3. Баатар гэсэн 3 аж ахуйн нэгжид үнийн санал ирүүлэх урилга өгсөн

7              Үнэлгээний хороо

(Бүрэлдэхүүн, дарга, гишүүдийн нэрс, албан тушаал, ТББ-ын төлөөлөл орсон эсэх г.м.)            Үнэлгээний хорооны дарга:

П.Амгаланбаатар-аймгийн СТСХ-ийн дарга

Гишүүд:

Х.Баярлах- ХТА-ны мэргэжилтэн

Н.Гэрэлчулуун- хувийн хэвшлийн төлөөлөл

Ц.Ариунжаргал-аймгийн ҮЭ-ийн дарга

Нарийн бичиг- Б.Ариун-Эрдэнэ ХАА-ны хэлтсийн мэргэжилтэн

8              Үнэлгээний хороо ажилласан байдал

(тендерийн ямар баримт бичиг, материал бэлтгэсэн, хэзээ яаж хуралдсан, тендерийн үе шатууд, гэрээ байгуулах эрх олгосон дүгнэлт зөвлөмж гаргасан огноо дугаар г.м.)             2014 оны 03 дугаар сарын 24-нд материал боловсруулсан

2014 оны 03 сарын 31-нд нээлт хийв, үргэлжлүүлэн үнэлгээний хороо үнэлгээ хийв

9              Тендерийн нээлт

(Огноо, нээлттэй байдал г.м.)         Тендерийг 2014 оны 03 дүгээр сарын 24-ны өдрийн орон нутгийн цагаар 10 цаг 00 минутанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 4 давхар 412 тоот өрөөнд нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг нээв

10           Тендерт оролцогчдын тоо, нэрсийн жагсаалт          Батдайчин ХХК

11           Шалгарсан компани, байгууллага

(Товч танилцуулга, бүртгэл, удирдах албан тушаалтан, хаяг г.м.)      Батдайчин ХХК захирал Б.Очирбат

12           Гомдол гарсан эсэх, хэрвээ тийм бол хэн гаргасан, гомдлын агуулга, хэрхэн шийдэгдсэн           Үгүй

13           Худалдан авах гэрээ байгуулсан

(огноо, дугаар г.м.)             2014.04 сар

Гэрээний дугаар ТШ/2014/А8

14           Гэрээнд зааснаар, хэрэгжиж эхлэх ба дуусах хугацаа            2014.15 ЭХЛЭЭД 07 САРЫН 11-НД ДУУСГАХ

15           Хэрэгжиж эхэлсэн огноо   2012.04. сар

16           Хэрэгжилтийн явц: 4 сарын байдлаар         Ажил ЭХЛЭЭГҮЙ

17           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын           Мэдээллийн самбар байрлуулаагүй.

18           Хэрэгжилтийн явц:

.........сарын ...........-ны байдлаар    

19           Хэрэгжиж дууссан буюу худалдан авах гэрээг дүгнэж бараа, ажил үйлчилгээг хүлээж авсан огноо, баримт бичгийн дугаар  

20           Худалдан авалтын чанар, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, дүгнэлт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тендер ба олон нийтийн хяналт оролцоо

mercy                         logo langID1                             03        

Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй аливаа ажил үйлчилгээ бол иргэн та, бидний татвараас бүрдсэн санхүүжилтийн эх үүсвэр дээр тулгуурладаг. Иймд төрийн аливаа худалдан авах үйл ажиллагаанд иргэн та хэн ч байсан хөндлөнгөөс хяналт тавих эрх нь нээлттэй байдаг ч үүнд иргэд төдийлөн идэвхтэй бус ханддаг болоод ч тэрүү аливаа тендер шалгаруулалтаас эхлээд гүйцэтгэл дуусах хүртэлх ажлуудад иргэдийн оролцоо, хяналт гэдэг зүйл бараг үгүй байгаа билээ. Энэ нь нөгөө талаар иргэдийн энэ талын мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байдагтай ч холбоотой төдийгүй нөгөө талаар төрийн байгууллагууд иргэдээ мэдлэг, мэдээллээр хангах явдал дутмаг байгаатай холбоотой байж болох юм. Ховд аймгийн тухайд өнгөрсөн жилүүдийн тендер шалгаруулалтын явцаас харж байхад дараах дутагдал бас анхаарах асуудлууд байгааг “Ховдын толь” ТББ-аас хэрэгжүүлсэн “Мэдээлэл Оролцоо Хөгжил” төслийн хүрээнд тендер шалгаруулалтын талаар тодорхой судалгаа хийх, үнэлгээний хороонд ажиллаж, идэвхтэй ажиглах явцад анзаарагдсан гол асуудлууд байгааг зөвлөмж болгон гаргасан байдаг. Үүнд:

“Тендерийг зарлах үнэлэхтэй холбоотой анхаарах асуудлууд

I.Захиалагчид тендерийг багцлаж зарлахдаа тендерийн урилгад багцын талаар тодорхой мэдээлэхгүй байх нь тохиолдож байсан. Тэгвэл ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн   8.7.2-т “захиалагч тендерийн урилга болон тендерийн баримт бичигт багцуудын талаарх мэдээлэл, тендерт оролцогч нэг буюу хэд хэдэн, эсхүл бүх багцад саналаа ирүүлж болохыг заах, 8.7.1-д. тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо бүх багцын нийлбэр өртгийг үндэслэлболгох, 8.7.4-т тухайнтендершалгаруулалтындүнгээрбайгуулахбүхгэрээнийүнийндүнгийннийлбэрньхамгийнбагабайххувилбарыгсонгох, 8.8 -д гэрээбайгуулахэрхийгбагцтусбүрээр, эсхүлхэдхэдэнбагцаарбуюубүхбагцааролгожболно” хэмээн заасан байдгийг анхаарах нь зөв.

II.Зарим захиалагчид болон төрийн байгууллагаас томилогдсон үнэлгээний хорооны зарим гишүүдийнхувьд оролцогчдын санал, буюу баримт бичгийг үнэлэхдээ хуулинд заагдсан үнэлгээний зарчим, шалгуур үзүүлэлтийг төдийлөн хэрэгсэхгүйгээр орон нутгийнхаа аж ахуйн нэгжийг дэмжих нь зөв гэсэн хандлага баримтлаж байгаа нь олонтоо харагдаж байсан. Энэ тухай хуулинд юу гэж заасныг сийрүүлбэл ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 10.1-д.Захиалагчтендерийнүнэлгээхийхдээдараахьэтгээдэддавууэрхолгожболно гээд тэдгээрийг тодотгохдоо.

1. “МонголУлсынгаралүүсэлтэйбараанийлүүлэхтендерирүүлсэнэтгээд,

2.Тавиас доошгүйхувийгньбиедаангүйцэтгэхээражилгүйцэтгэхтендерирүүлсэндараахьэтгээд: Үүнд

а.МонголУлсыниргэн, хуулийнэтгээд;

б.МонголУлсадбүртгэлтэй, өмчийнхнь 50-иас доошгүйхувь нь МонголУлсыниргэн, хуулийнэтгээдийнхувьхөрөнгөөсбүрдсэнгадаадынхөрөнгөоруулалттайхуулийнэтгээд,

3. Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа, материал, үзүүлж байгааүйлчилгээгхамгийнихээрашигласан;.

4.Ороннутгаасхамгийнихажиллаххүчавсан,

5.Хуулийнэтгээдийнажиллаххүчний 90-ээс доошгүйхувьньМонголУлсыниргэнбайх.

6. Инновацийнбүтээгдэхүүнүйлдвэрлэгчдотоодынажахуйннэгж гэж зүйлчилэн зааж өгчээ. Тэгэхээр манай засаг захиргаанаас, эсвэл байгууллагаас ийм байр суурийг дэмжиж байгаа хэмээн хуулийг хэрэгсэхгүй байж болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байна.

III.Үнэлгээний хорооны гишүүдийг бүрэлдүүлэхдээ тэдний аливаад хандах хандлага, ёс зүй, мэдлэг чадвар зэргийг сайтар анхаарахгүй бол үнэлгээний хороонд томилогдсон зарим гишүүдийн хувьд оролцогчдын чадавхийг нягтлахгүйгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлээгүй оролцогчыг шалгаруулахаар санал гаргаж байсан тохиолдол бий. Энэ талаар бид тусгай журам боловсруулан аймгийн ХАА-ны түншлэлийн хороогоор батлуулсан тул тэрхүү журмыг цаашид мөрдлөг болгох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

IV.Зарим захиалагч баримт бичгээ боловсруулахдаа техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтийг заагаагүй тохиолдол ч байсан. Тиймээс хуулинд заасанчилан “Захиалагчтехникийнтодорхойлолтыгбэлтгэхдээтухайнбараа, ажил, үйлчилгээггадаадшинжчанарынүзүүлэлтээрбус, зориулалт, хэрэглээ, ашиглалт, чанарынтүвшин, техникийнүзүүлэлтээртодорхойлох, МонголУлсынхүлээнзөвшөөрсөнолонулсынстандартадүндэслэх, иймстандартбайхгүйтохиолдолдүндэснийстандарт, техникийншаардлага, норм, норматив, дүрэм, заавартүндэслэх, бараанытэмдэг, нэр, хэлбэрмаяг, төрөл, гаралүүсэл, үйлдвэрлэлийнарга, үйлдвэрлэгчбуюунийлүүлэгчийгтухайланзаасаншаардлага, нөхцөлтавихгүй байх, техникийнтодорхойлолтбэлтгэхдээтухайнтендершалгаруулалтадоролцохсонирхолтойэтгээдээсөрсөлдөөнийгхязгаарлахадхүргэжболохзөвлөгөөавахыгхориглох” гэснийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

V.Манай зарим захиалагчдад мөрдөгдөхгүй байгаа хуулийн бас нэг заалт бол ”...Захиалагч тендерийнбаримтбичгийгтендерийнурилганийтлэгдэхөдрөөсөмнөбэлэнболгосонбайхүүрэгтэй” гэсэн заалт. Тендерийнхээ урилгыг нийтлүүлснийхээ дараа баримт бичгээ боловсруулах ажлаа эхлэхээс гадна. Хамгийн түрүүнд байгуулах ёстой үнэлгээний хороог ихээхэн хожуу байгуулдаг зөрчил мэр сэр байсаар байна.

2.Гүйцэтгэлийн хяналтын талаар

I. Тендерийн гүйцэтгэлийн хяналтын талаар санаачилж хэрэгжүүлж байгаа зүйлүүд бий ч, бодит үр дүн төдийлөн гарахгүй байгаа нь харагддаг. Тендерийн гүйцэтгэлд олон нийт, иргэний нийгэм, иргэдийн зүгээс идэвхтэй хяналт тавьж байгаа юм одоохондоо алга байна. Төслийн зүгээс гүйцэтгэлийн судалгааг авч цахим сайт дээр байршуулж байгаа ч түүний мөрөөр санал бодлоо хэлдэг, асуудал хөнддөг иргэн байгууллага нэн ховор. Хуулийн дагуу гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд, гүйцэтгэлийн явцын талаар мэдээллийн самбар байршуулах ёстой ч ганц хоёроос бусад нь хэрэгжүүлэхгүй хэвээр л байна. Гүйцэтгэлийг ор нэр хийх, улайм цайм гэрээгээ зөрчиж чирэгдэл үүсгэх, гай тарих явдал гарсаар байна. Үүнийг таслан зогсоох нэг арга нь мөн л хуульд заасан ёсоор тухайн гүйцэтгэгчийг “хар данс”-нд бүртгэж, 3 жил хүртэл хугацаанд дахиж тендерт оролцуулахгүй байх явдал. Тиймээс аймгийн ХАА-ны хэлтэс үүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.

3.Төлөвлөлтийг ил тод болгох,

               иргэдийн оролцоог хангах тухайд

I.Төрийн худалдан авалтыг төлөвлөх үйл явцад иргэд олон нийтийн оролцоо огт байхгүй хэвээр байна. “олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа”-ны төрлийг эс тооцвол Төсвийн тухай Монгол улсын хуулинд, төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөд иргэд олон нийтийг идэвхтэй оролцох бололцоог хангана гэж заасан хамгийн чухал заалтыг хэрэгжүүлэх ямар нэг санаачлага гараагүй хэвээр байна.Тиймээс үүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг хэрхэн эхлүүлэх асуудлыг холбогдох газрууд нь анхааралдаа аваасай хэмээн хүснэ

4.Хууль эрх зүйтэй холбоотой асуудал

II.Бодит амьдралаас ажиглахад хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай зүйлүүд ч гарч байдаг.Тухайлахад дээр дурьдагдсан үнэлгээний хороог байгуулах асуудал байна. Хэдийгээр үнэлгээний хороотой холбоотой заавар журам байдаг боловч тэр нь амьдралд төдийлөн сайн нийцсэн гэж үзэх боломжгүй, учир дутагдалтай байгааг анзаарсны улмаас манай төслийн баг үнэлгээний хороог хэрхэн бүрдүүлэх талаар олон нийтийн санал асуулга явуулж, судалгаа хийсний үндсэн дээр тендерийн үнэлгээний хороог бүрдүүлэх зөвлөмж журмыг боловсруулан аймгийн худалдан авах ажиллагааны түншлэлийн хороогоор батлуулахаар ажиллаж байна.Хуулинд тендерийн урилгад тусгагдах зүйлсийн жагсаалтыг гаргаж тусгасан боловч үүнд тухайн тендерийн батлагдсан төсөвт өртөгийн мэдээллийг тусгана гэж заагаагүй байдаг. Иймээс захиалагчид тендерийн урилгад төсөвт өртөгийг ихэнхдээ тусгадаггүй. Үүнээс болж оролцогчид дээд зэргийн чанартай, шаардлага хангасан мөртлөө захиалагчын санал болгох ёстой төсөвт өртгөөс хэтэрсэн (хуульд заасан хэмжээнээс)үнэтэй санал ирүүлдэг ба үүний улмаас үнэ хэтэрсэн гэх шалтгаанаар хасагдах тохиолдол гарч л байсан.

Хуулин дахь бас нэг цоорхой гэвэл захиалагчид үнэлгээний хороог байгуулснаас хойш үнэлгээний хороонд томилогдсон гишүүддээ хэдий хугацааны дотор мэдэгдэхийг зааж өгөөгүй байдгаас тэд үнэлгээний хороог байгуулсан ч гишүүддээ хэлэлгүй их уддаг нь нийтлэг үзэгдэл. Тиймээс хуулинд хугацаа зааж өгөх нь зүйтэй санагддаг. Шинэчилсэн хуулинд “ТББ, иргэний нийгмээс оролцож буй үнэлгээний хорооны гишүүдэд урамшуулал олгоно” хэмээн зааж, урамшууллын хэмжээг дагалдах журмаар тогтоосон ч, энэ нь тэднийг идэвхтэй оролцуулах хөшүүрэг болж чадахгүйгээр, өчүүхэн бага хэмжээтэй байна гэсэн шүүмжлэл байгааг ч анхаарах хэрэгтэй байх” гэхчилэн энэхүү зөвлөмжид тусгасан байдаг.

Зөвлөмжийн хувьд олон талын ажиглалт судалгаа, хууль эрх зүйн хүрээнд үндэслэн гаргасан ч манай аймгийнтухайд зөвлөмж гарснаас хойшхи нэг жил гаруй хугацаанд дээрх асуудал, гаргалгаануудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож хэрэгжүүлэх явдал дутмаг байсаар байгааг энд хэлэх хэрэгтэй. Үүнээс гадна үнэлгээний хорооны гишүүдийг томилох томилгоо төдийлөн шударга бус байгаа нь ч харагддаг. Тэгэхээр анхнаасаа үнэлгээний хороо шударга бус ажиллаж эхэлнэ гэдэг бол мордохын хазгай гэдэгчилэн цаанаа ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил бий болж, тухайн худалдан авах ажиллагаа бүрэн дүүрэн, чанартай хэрэгжинэ гэдэг эргэлзээтэй байдаг.

Төрийн худалдан авах үйл ажиллагаа шударга, ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй явагдах нь эргээд төсвийн хөрөнгө үр дүнтэй зүйлд зарцуулагдаад зогсохгүй иргэдийн ажиллаж, амьдрах ая тухтай амьдралын үндэс бат бэх байх учиртай. Ингэхийн тулд иргэдийн оролцоо, хяналт юу юунаас илүү чухал байс ёстой билээ. Тэрнээс биш иргэд төрийн хэрэг мань мэтэд ямар хамаарал байх билээ гэсэн хандлагатай байж болохгүй. Иргэн хүн өөрөө өөрийнхөө амьдрал, ахуйд санаачилгатай оролцдогын нэгэн адил төрийн энэхүү худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, үг үзэл бодлоо илэрхийлж байх нь эргээд иргэн та, бидний амьдралд үр өгөөжөө өгнө гэдгийг дахин хэлэх нь зүйтэй. Тиймээс энэ бол иргэн төвтэй төрийн үйл хэрэг, үйл ажиллагаа явагдаж байгаагийн илрэл гэж хэлж болно. Мөн нөгөө талаар МУ-ын Ерөнхийлөгчийн санаачилаад буй төрийн эрх мэдэл, үйл хэрэг иргэдийн оролцоотой байна гэсэн агуулга бүхий уриалга биелэлээ олохын үндэс байх болов уу.

Мерси кор олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр “Ховдын толь” ТББ-аас хэрэгжүүлж буй “.....” төслийн хүрээнд иргэдийн хяналтын бүлэг байгуулагдан Ховд аймгийн 2014 онд зарлан хэрэгжүүлж буй нэр бүхий худалдан авах ажиллагаануудад хяналт, ажиглалт хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа. Энэхүү бүлэгт сонирхсон иргэд өөрсдөө идэвх зүтгэл гарган хөндлөнгөөс хяналт тавин оролцож бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой юм. Үүнээс улбаалан төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэхэд тодорхой хэмжээгээр нэмэр болох төдийгүй тодорхой ахиц гарна гэдэгт найдаж байгаа юм.

Ж.САРУУЛ

Тендерийн гүйцэтгэлд иргэд хяналт тавих ажиллагааны санал зөвлөмж

Тендерийн гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор боловсруулж буй иргэдийн хяналтын бүлгийн

журмын төсөлд иргэд та бүхнийг санал ирүүлэхийг урьж байна

                        mercyǺâëºìæèéí ¿íäýñëýë:03                                  logo langID1         

                2012 îíä “Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé õóóëü” øèíý÷ëýãäýí áàòëàãäàæ, òºðèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãàà áóþó òåíäåð øàëãàðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä ýíýõ¿¿ øèíý õóóëèéã ìºðäºæ áàéãàà. ̺í 2013 îíîîñ ýõëýí Ìîíãîë óëñûí àéìàã á¿ðò Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýëòñèéã ÇÃ-ûí òîãòîîëîîð áàéãóóëàí àæèëëóóëæ ýõýëñýí íü òåíäåðèéã ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä õóóëèéí äàãóó, çîõèîí áàéãóóëàõàä èõýýõýí à÷ õîëáîãäîëòîé áàéãàà.

                Äýýðõ õóóëèéí çààëòóóäûí äàãóó òåíäåðèéã øóäàðãà, èë òîä, íýýëòòýé çîõèîí áàéãóóëàõ àñóóäëààð òºð, ÈÍÁ, õóâèéí õýâøëèéí òºëººëë¿¿ä èõýýõýí àíõààð÷ àæèëëàäàã áîëñîí íü îðîí íóòàãò õàðàãäàæ áàéíà. Ãýõäýý óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâàõààð òåíäåðò øàëãàðñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöàä õÿíàëò äóòìàã áàéãààãààñ áàðàà àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ, ¿ð øèì õ¿ðòýãñäèéí ñýòãýë õàíàìæ, òºñâèéí çàðöóóëàëòûí ¿ð ä¿í òèéì ÷ ñàéí áèø áàéãàà íü ñóäàëãàà áîëîí áîäèò áàéäàë äýýð èëò õàðàãäàæ áàéíà. ¯¿íýýñ ¿çýõýä òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöàä èðãýäèéí õÿíàëò çàéëøã¿é õýðýãöýýòýé áàéãààã òîäîðõîéëæ áàéíà.

                Ìåðñè Êîð ÎÓÁ-ûí Øâåéöàðèéí õºãæëèéí àãåíòëàãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà Òºðèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû èë òîä òîãòîëöîîã áýõæ¿¿ëýõ òºñëèéí õ¿ðýýíä çàðëàñàí ÈÍÁ-óóäûí òýòãýëýãò óðàëäààíä øàëãàðñàí “Òóíãàëàã õºãæèë äýâøèë” ÒÁÁ-ûí “Òóíãàëàã òåíäåð” òºñëèéí õ¿ðýýíä Õîâä àéìàãò íýã ñàðûí õóãàöààòàé õýðýãæ¿¿ëñýí òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä õèéñýí àæèãëàëò ñóäàëãàà, ìºí òºð, õóâèéí õýâøèë, èðãýí, ÈÍÁ-ûí òºëººëºë îðîëöóóëñàí õýëýëö¿¿ëãýýñ ãàðñàí ñàíàëûã ¿íäýñëýí ýíýõ¿¿ ñàíàë çºâëºìæèéã ãàðãàæ áàéíà.

                                                                                                                                            

II.             Òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä èðãýäèéí õÿíàëòûã áèé áîëãîõ àñóóäàëä òàâèõ ñàíàë, çºâëºìæ

             Çàõèàëàã÷ òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâèõ Èðãýäèéí õÿíàëòûã áàã áèé áîëãîõ

             Òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä èðãýä õÿíàëò òàâèõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ èðãýäèéí õÿíàëòûí æóðìûã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäààð áàòëóóëàõ

 

Æóðìàíä äàðààõ ç¿éëèéã òóñãàõ:

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿í, çîõèîí áàéãóóëàëò:

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã 5-7 ãèø¿¿íòýé áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿ä ñàéí äóðààð ñîíãîãäîõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéã çàõèàëàã÷ òóõàéí áàãèéí èðãýäýýñ ñîíãîõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿í íü òóõàéí àæëûí òàëààð çîõèõ õýìæýýíèé ìýäëýãòýé áàéõààñ ãàäíà òåíäåðò îðîëöîã÷ òàëóóäààñ õàðààò áóñ áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéã òóõàéí áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýýíèé õÿíàëò òóñ á¿ð äýýð øèíýýð çîõèîí áàéãóóëäàã áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿í íü “Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé” õóóëèéí òàëààð çîõèõ õýìæýýíèé ìýäëýãòýé áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí ¿¿ðýã

             Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà àæèë, ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõýýð ãýðýý õèéñýí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ã¿éöýòãýëèéí ÷àíàð, òîî õýìæýý, àþóëã¿é áàéäàëä õÿíàëò õèéõ

             Òóõàéí òåíäåð íü áàòëàãäñàí   çóðàã òºñºâ áîëîí ñàíõ¿¿æèëòèéí   õóâààðèéí äàãóó ã¿éöýòãýãäýæ áàéãàà ýñýõýä àíõààðàõ, ãýðýýíèé äàãóó õèéãäýæ áàéãàà ýñýõèéã íàðèéâ÷ëàí ¿çýæ ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààñ òîäðóóëàõ

             Òóõàéí áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýýã ã¿éöýòãýõ ÿâöàä ãàð÷ áóé áîëîí ãàð÷ áîëçîøã¿é ñààä áýðõøýýë¿¿äèéã ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãààñ òîäðóóëàõ

            Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí ýðõ

•               Òóõàéí áàðàà , àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé ã¿éöýòãýã÷òýé áàéãóóëñàí ãýðýýòýé òàíèëöàæ õóóëáàðëàí àâàõ

•               Òóõàéí áàðàà ,àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé òºñºâò ºðòºã, àæëûí òîî õýìæýý, òåõíèêèéí òîäîðõîéëîëòòîé òàíèëöàõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü ãàðñàí çºð÷èë äóòàãäëûã àðèëãóóëñàí òàëààðõ ìýäýýëëèéã çàõèàëàã÷ áîëîí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäààñ øààðäàõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü ãàðñàí çºð÷èë äóòàãäëûã àðèëãàñàí òàëààðõ ìýäýýëëèéã ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãààñ øààðäàõ

             Ãàðñàí çºð÷èë, äóòàãäëûã àðèëãóóëàõ òàëààð ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãàä áè÷ãýýð ìýäýãäýæ øààðäëàãà òàâèõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí óðàìøóóëàë

•               Çàõèàëàã÷ áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äýä öàëèíãèéí ñèñòåìòýé óÿëäóóëàí óðàìøóóëàë îëãîõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äýä Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýëòñýýñ õýðýãöýýò õóóëèéí ç¿éë çààëò áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ìýäýýëëýýð õàíãàæ ÷àäàâõèæóóëàõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã àæëàà òàéëàãíàõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü àæëûí òàéëàí áè÷èæ çàõèàëàã÷, ã¿éöýòãýã÷, áàãèéí Èðãýäèéí íèéòèéí õóðàëä òàíèëöóóëàõ

•               Àæëûí ã¿éöýòãýëèéí ÿâö áîëîí ÷àíàð, ñòàíäàðòûí òàëààð îðîí íóòãèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãàä ìýäýýëýõ

 

Ǻâëºìæèéã äýìæñýí: Ã.̺íõæàðãàë /Õîâä àéìãèéí ãóðâàí òàëò ò¿íøëýëèéí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà/

 

                Äýýðõ ñàíàë çºâëºìæèéã àéìãèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû ò¿íøëýëèéí õîðîîãîîð äýìæ¿¿ëñýí áîëíî.

“Хан Жаргалант Ховд” хоршооныхны ололт, дэвшлээс хуваалцавал

1493080 712603878757352 527410946 n

“Өдөр бүр шинэ” гэсэн уриатай энэ байгууллагын ажил үйлстэй танилцаж, хийж бүтээж буй зүйлийг нь уншигч олондоо сонирхуулахаар бид “Хан жаргалант Ховд” хоршоогоор зочилсон юм. Бидний энэ урилгыг уриалгахан хүлээж авсан тус хоршооны дарга Э.Өлзийхүү байгууллагаа энэ онд чамгүй амжилттайгаар үдэж байгааг онцлон хэлж, байгууллагынхаа ажил үйлсийг танилцууллаа.

Одоогоос есөн жилийн өмнө байгуулагдаж байсан энэ байгууллагын ажил үйлс, амжилт бүтээл ямар яваа нь гаднаас нь харахад л андашгүй мэт санагдах юм. Эмх, цэгч, орчин тойрны өнгө үзэмж гээд энэ талаар нэлээдгүйг дурдаж болно. Бас тэдний үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн дунд ямархуу нэр хүндтэй, эрэлт хэрэгцээтэй байдгийг л бодоход энэ тухай нэгийг тусгаж авч дүнэлт хийж болохоор билээ. .

1481981 712605308757209 542206217 n

2013 онд эднийх тоног төхөөрөмж болон технологийн шинэчлэл хийж, бүтээгдэхүүнийхээ чанарт ахиц дэвшил гарган, үйлдвэрлэлийнхээ бүтээмжийг нэмэгдүүлээд байгаа ажээ. Өөрөөр хэлбэл, шинэ тоног төхөөрөмж авсны үндсэн дээр дөрвөн төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байна. Ингэхдээ хоёр ажилтнаа Улаанбаатар хот руу явуулж, Хүнс комплекс, Русский комплекс зэрэг газруудад үйлдвэрлэл дээр нь дадлагажуулж, ур чадварыг нь нэмэгдүүлснээс гадна эдгээр байгууллагуудын технологиор зарим шинэ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байгаа гэнэ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хиам хэрэглэх сонирхолтой байдаг хэрэглэгчдийн хувьд шинэхэн бүтээгдэхүүнээ орон нутгаасаа хэзээ ч авч хэрэглэх нөхцөл боломж бүрдсэн гэсэн үг. Шинэ бүтээгдэхүүнүүдээс дурдвал, Царцаамаг, Ховд нэрийн хиам, Цэлцэгнүүр зэргээс гадна тахианы мөч, үхрийн амталж шарсан мах, Адууны утсан мах, үхрийн хэл зэргийг шинээр хэрэглэгчиддээ хүргэж байгаа юм.

Нэн ялангуяа хиам гэдэг бол хүнсний эмзэг бүтээгдэхүүн бөгөөд давс чихэр мэт ямар ч нөхцөлд хэд хоногоор ч хамаагүй тээвэрлэдэг бүтээгдэхүүн биш. Тиймээс тус хамт олон технологийн болон хадгалалт тээвэрлэлтийн нарийн стандарт шаардлага мөрдөж ажилладаг гэдгийг онцлон хэлж байсан.

1003722 314146845389169 196971147 n

“Хан жаргалант ховд” хоршоо нь орон нутгийн малчид иргэдээс гол түүхий эд болох махаа худалдан авдаг байна. Ийнхүү орон нутагт нэмүү өртөг шингээн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нутгийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралд бодитой хувь нэмэр оруулж яваа орон нутгийн шилдэг аж ахуй нэгжүүдийн нэг гэдгийг сурвалжлагч миний хувьд онцлон хэлэхийг хүсч байна.

Одоогоор үйлдвэр үйлчилгээгээ арваад ажиллагсадтайгаар 16 нэр төрлийн хиам, утсан мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ресторандаа 40-50 гаруй нэр төрлийн хоол зуушаар үйлчилж байгаа юм.

Аливаа үйлдвэр, аж ахуй нэгжийн хувьд өөрийн нэрийн дэлгүүртэй байна гэдэг нь чамгүй үзүүлэлт. Тэгэхээр өнгөрсөн 2012 онд тус байгууллага өөрийн нэрийн дэлгүүртэй болж шинэхэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр хэрэглэгчдэд шууд хүргэх болсон нь Ховд аймаг дахь энэ салбарын хувьд нэг дэвшил болсон гэж хэлж болно. Энд нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд “Хан жаргалант ховд” хоршооны энэхүү нэрийн дэлгүүр нь Улаанбаатар хотын Мах импекс компаний үйлдвэрийн нэрийн дэлгүүрээс харьцангуй том дэлгүүр гэдгийг зарим уншигчид мэдэж байгаа байх. Цаашид эднийх хаяг шошго, сав баглаа боодлын шинэчлэл хийх, Котлет, бөөрөнхий мах хийх, мөн мах бэлтгэх зэрэг нэлээдгүй ажил хийхээр төлөвлөөд байгаа ажээ.

Бидний нэгэн олзуурхаж явдаг зүйл бол жилийн жилд, нэн ялангуяа хаврын улиралд махны үнэ манай аймагт тэнгэрт гартлаа өсч байхад эднийх хиам, мах махан бүтээгдэхүүнийхээ үнийг өсгөдөггүй, үнээ барьж чаддаг. Нэг үгээр бол түүхий эдийнхээ хангамжийг сайн хийж, махны үнийн өсөлтийг тодорхой хэмжээгээр барьж чаддаг явдал юм. Энэ мэтчилэн нэмүү өртөг шингээн, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдийг орон нутагт бодлогын түвшинд мах нөөцлөх, бэлтгэх тал дээр нь жаахан ч гэсэн дэмжээд өгвөл ченжүүдийн гараар орж, иргэдэд хүртээмжгүй явсаар ирсэн махны нөөц бэлтгэлийн ажил ахицтай байх болов уу гэдгийг онцлон дурдахыг хүсэв.

1488434 712605398757200 345388066 n

Хан Жаргалант Ховд хоршоо маань аймаг болон бүс нутгийн хэмжээнд ажил үйлс, бүтээгдэхүүнийхээ чанар чанасаагаар олон удаа шалгарч, амжилт үзүүлсэн хэрэглэгчдийн итгэлтэй танил гэдгийг уншигчид мэдэж байгаа. Тухайлбал, 2007 онд Баруун бүсийн шилдэг бүтээгдэхүүн” цомын эзэн болсон бөгөөд энэхүү чансаагаа зургаа дахь жилдээ хадгалсаар явна. Мөн Ховд аймаг болон баруун бүсэд зохиогдож буй уралдаан тэмцээнүүдэд алт, мөнгөн медаль олныг авч байсан төдийгүй МХГ, Стандарчилал хэмжилзүйн газруудын итгэмжлэл, НДХ, Татварын хэлтсүүдийн талархал зэргийг дурдаж болно. Тус байгууллагын ажил үйлстэй танилцахаар зорьсон маань чамлалтгүй олзтой байж, чихэнд чимэгтэй мэдээллийг уншигч олондоо хүргэлээ. Тус хоршооны удирдлага, хамт олны зүгээс манай сониноор дамжуулан “үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ явуулахад үргэлж дэмжин урам өгч, хамтран ажиллаж байдаг бүх хэрэглэгчиддээ баярлаж талархсанаа илэрхийлэн, ирэх ондоо эрүүл энх, эрч хүчээр дүүрэн гэгээлэг оршихын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлснийг” уламжилъя.

                                                                                                                                                                          Ж.САРУУЛ

М.Ганзориг: Барилгын салбар бол үндэсний хөгжлийн тулгуур

Picture 008-Барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ үед танай компаний бүтээн байгуулалт, цаг үеийн мэдээлэл бага байгаад байх шиг байна. Сүүлийн үед ямар үйл ажиллагаа явуулж байна?
-Манайх хэвлэл мэдээлэлд нэг их мэдээлэл өгөөд байдаггүй л дээ. Хийж бүтээж байгаа бүхэн минь ард иргэдийн нүдэн дээр илхэн байдаг гэхэд болно. Манай компани өнгөрсөн жилийн ажлуудаа хийгээд дуусчихсан. Энэ жилийн хувьд шинэ ажил эхлээгүй байна. Тендер, худалдан авах ажиллагаанд оролцоод явж байгаа ч тендерт шалгараагүй байна. Дангаараа санхүүжилтээ бүрдүүлээд явахад орон нутгийн компаниудад боломж хомс гэж хэлж болно. Өнөөдрийн байдлаар ажилчдынхаа 12 айлын орон сууцыг барьж байгаа. Орон сууцыг олон жил тогтвор сууршилтай, идэвхтэй зүтгэлтэй, ур чадвартай ажилласан ажилчиддаа өгөхөөр

Хүнд даацын сайн чанарын зам ашиглалтанд орлоо

Хөшөөтийн уурхай, Барлагийн хавцал, Олон булагийн орд, Ярантын боомтыг холбож тавигдсан 311 км хүнд даацын хатуу хучилттай замыг албан ёсоор ашиглаж эхлэхээр болжээ.

        Энэ сарын 17-ны өдөр энэхүү замын нээлтийн ажиллагааг хийсэн нь үүний бодит илэрхийлэл болсон юм.

Ховдын Ченжүүд хүчээ нэгтгэнэ

     Ховдын ченжүүд буюу зуучлан борлуулагчидыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж талаар зөвлөлдөв.

     Аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас санаачлан, аймгийн Иргэний танхимд тус уулзалтыг зохион байгуулсан ба ченжүүд зөвхөн хувиа борлуулж, довоо шарлуулах маягаар явж ирснээ өөрчилж, өмнөө байгаа ухаалаг боломжуудыг ашиглах нь зөв гэдэг дээр санал нэгдэж байлаа.

Аймгийн Барилгачдын холбоо үйл ажиллагаандаа шинэчлэл хийнэ

      Ховд аймгийн барилгачдын холбоо хуралдаж, салбарын хүрээнд дэвшүүлэн тавих, боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай, тэрчлэн тулгамдаж байгаа асуудлуудаа хэлэлцэв.Хуралдааны үеэр хамгийн их яригдаж байсан асуудал нь барилгын компаниуд үйл ажиллагааныхаа уялдаа холбоог сайжруулж, нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох явдал байв.

анхны гоймонгийн гурилаа авч байлаа

Э.Ууганбаяр: Хүүхдийнхээ мөнгөний дэвтрийг барьцаалж анхны гоймонгийн гурилаа авч байлаа

Хүний амьдралд өч төчнөөн бартаа, саад бишгүйдээ тохионо. Тэр дундаа зах зээлийн энэ нийгэмд бизнесийн салбарт хөлөө олно гэдэг бол амаргүй даваа. Эрхэлсэн ажил, тодорхой орлогогүй жирийн л нэгэн эмэгтэй өөрөө ажилтай болох гэж бусдад ажлын байр бий болгох гэж хэрхэн тэмцэж ирснийг түүнтэй ярилцах зуураа бахдан биширч суулаа. Яг үнэнийг бодит амьдралаас хайхад

Манайхаас ажлынхаа гарааг эхлээд

А.Сэржханд: Манайхаас ажлынхаа гарааг эхлээд сайн ажиллаж яваа хүмүүс олон бий

Бид энэ дугаарынхаа Бизнесийг дэмжих булангийн зочиноор “Буянт үйлийн шим” хоршооны дарга А.Сэржхандыг урьж ярилцсан юм. Орон нутгийн хөгжил, өсөлт дэвшилтэт тодорхой хувь нэмрийг оруулж яваагийн хувьд энэ салбар руу орон нутгийн бодлогыг тодорхой хэмжээнд анхаарч хандуулах нь зүйтэй харагдсан. Тэр дундаа хувийн хэвшилийг бодит байдлаар дэмжээд өгвөл олон хүний ажлын байр бий болж орон нутгийн үйлдвэрлэл өсөн нэмэгдэх нь гарцаагүй.

О.Цэнгэл: Өлөнгийн өнгөрөөр гоо сайхны үндсэн түүхий эд хийдэг

Бизнесийг дэмжих булан Бид энэ удаагийнхаа бизнесийг дэмжих булангийн зочноор “Арслан бар” ХХК-ны захирал О.Цэнгэлийг урьж ярилцлаа. -Үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлаас сонирхуулахгүй юу? -Манай цех 1997 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан. Үйлдвэрийн хүчин чадал гэвэл өдөртөө 1000-1200 ширхэг өлөн боловсруулах хүчин чадалтай. -Хичнээн ажилтантай вэ? -Өвлийн цагт 30-аад өдийд бол 15- 16 ажилтантай байдаг. -Боловсруулсан өлөнгөө хааш нь яаж нийлүүлдэг вэ? -Эндээ боловсруулаад Улаанбаатар руу явуулдаг. Тэндээс нэгдсэн журмаар

Ногоон бизнес

Ногоон хөгжил, ногоон үйлдвэр рүү орохын дэлхий дахин шаардах болсон 

Тавдугаар сарын 30-нд Ховд аймгийн ХАҮТ, МҮХАҮТанхим хамтран манай аймгийн бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж болон салбар бүрийн төлөөллийг оролцуулан “Цэвэр үйлдвэрлэл баг ногоон бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх” сургалт зохион байгуулсан юм. Тус сургалтыг голлон зохион байгуулж бизнес эрхлэгч болон оролцогчдод мэдлэг олгосон  МҮХАҮТанхимын Цэвэр хөгжил цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих газрын дарга Г.Түмэнжаргалтай ярилцлаа.

“Интåпрэéнэр 2010” наадмын шилдэгүүд

DSCF03351.2010-Шилдэг аж ахуй нэгж Ховд Өргөө ХХК.2010 онд Ховд хймгийн жаргалант суманд 50 ортой төрөх тасгийн барилга, Манхан суманд Алтайн майдар бурхны сүмийн ажил, Мөст сумын төвд 520 хүүхдийн сургууль, Баруун бүсийн хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн гадна хашааны ажлуудыг байнгын ашиглалтанд орууллаа. Мөн Дөргөн суманд 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Мөст суманд320 хүний суудалтайсоёлын төвийн барилгын угсралтын ажлууд хийгдэж байна.

"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил" МСҮТ байгуулж буй комданиудыг татвараар урамшуулахаар шийдэв

mungu-10000Засгийн газар шинэ оныг "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил" болгон зарлаад удаагүй байна. Энэ жилийн хүрээнд хийх ажлыг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэг бүхий Үндэсний хороог Ерөнхий сайд ахална.
Энэ жилийн ажлын хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах

Гэртээ сууж байгаад бүхнийг амжуулах боломж

Гэртээ суугаад бүхнийг амжуулах боломж Мэдээллийн эрин гэгдэх бидний үед мэдээллийн технологи асар хурдацтай хөгжиж энэхүү технологт суралцаж, ашиглаж чадаагүй нэгний эрхэлж буй ажил үйлс тэр хэмжээг нөгөө хэсгээсээ хоцроход хүрч байна. Тиймээс манай сонин бизнес эрхлэгчид

Үнэн хэрэг дээрээ бидэнд төрийн албан хаагчидтай адил амралт гэж байдаггүй

hiam

“Хан жаргалант Ховд” хоршооны дарга Э.Өлзийхүүтэй ярилцлаа.
-Танайх хэзээнээс хиам үйлдвэрлэж эхэлсэн бэ. Одоогоор хичнээн төрлийн хиам гаргаж байна?
-2004 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Анх 2 төрлийг гаргадаг байсан. Одоо 10-аад төрлийг гаргаж байна. Ердийн үед 6 төрлийн хиам үйлдвэрлэдэг.

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ